Tầm nhìn của ông chủ doanh nghiệp Kinh Đô - Trần Kim Thành

 

Tầm nhìn của ông chủ doanh nghiệp !

Trần Kim Thành

Ngày nay Kinh Đô đã trở thành công ty đại chúng nổi tiếng.

Nhưng cách đây hơn 5 năm các thành viên chủ chốt trong gia đình sáng lập Công ty Kinh Đô đã tổ chức một cuộc họp rất khó khăn để quyết định phát triển thành một công ty đại chúng bởi như vậy phải mở cửa công ty cho nhiều người ngoài...

"Làm như vậy Kinh Đô muốn phát triển trong hơn 100 năm và hơn nữa. Còn nếu không chấp nhận thì chúng tôi có thể chỉ là công ty gia đình vừa và nhỏ mà thôi" ông Trần Kim Thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô kể lại quyết định này với hàng trăm doanh nghiệp tham gia buổi tọa đàm "Chia sẻ kinh nghiệm quản trị chiến lược" diễn ra tại Hà Nội hôm 26/3.

Ngày nay Kinh Đô đã trở thành một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và rất nhiều vị trí chủ chốt trong các công ty thành viên của tập đoàn Kinh Đô do những người tài năng bên ngoài đảm nhiệm.

Cũng vào thời điểm cuộc họp nói trên Kinh Đô đã quyết định mua đứt nhà máy sản xuất kem Wall s của người khổng lồ Unilever và sau đó đưa ra một chiến lược hết sức khó khăn: xuất khẩu kem vào thị trường Hoa Kỳ. Kinh Đô đã phải chi tới 50.000 USD cho mỗi chuyến đi của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ sang kiểm tra quy trình sản xuất. Bất kỳ công đoạn nào không hợp lý phải thay thế hết.

Nhưng Kinh Đô không hề tiếc về việc này. "Chiến lược của chúng tôi là phải vào được thị trường khó khăn nhất là Hoa Kỳ. Nếu ngày ấy chúng tôi chỉ chú trọng vào thị trường Thái Lan hay Campuchia chẳng hạn thì không biết bao giờ chúng tôi mới có thể vào Hoa Kỳ. Ngày nay thì kem của chúng tôi đã có thể vào bất kỳ thị trường nào trên thế giới vì đã đảm bảo những yêu cầu vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt nhất" ông Thành nói.

Theo chuyên gia Nguyễn Khắc Huy Giám đốc Công ty Tư vấn Darwin câu chuyện thành công của Kinh Đô chứng tỏ tài quản lý của ông chủ trong một chuỗi các vấn đề quản trị mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đối mặt. Các vấn đề đó bao gồm các nhà quản lý doanh nghiệp đang ở đâu muốn đi đến đâu làm thế nào để đến đó và vai trò của họ là gì trong việc dẫn dắt thay đổi doanh nghiệp?

Theo chuyên gia này rất nhiều công ty Việt Nam đang hoạt động theo kiểu gia đình nghĩa là chỉ có bố mẹ anh chị em mà không hề có phòng ban gì. Mô hình này khiếm khuyết về cơ cấu tổ chức có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng sau đó vì trong công ty không ai nghe ai.

"Lúc đó công ty phải cần một người lãnh đạo đưa ra các quyết định nếu không không thể khắc phục được tình hình đó" ông Huy nói.

Ông Thành đồng ý điểm này. Cách đây hơn 10 năm khi được một nhân viên hỏi về định hướng phát triển công ty ông Thành không trả lời được.

"Lúc đó tôi cũng không rõ mình đang ở đâu. Bài học của tôi là phải xác định được vị trí của mình trong thị trường. Nếu chúng ta chuẩn bị thật kỹ thì có thể thắng còn chưa chuẩn bị kỹ thì chắc chắn là thua" ông Thành nói.


(Theo Sài Gòn tiếp thị)

Jamesoxilk

nokia lumia 710 купить недорого

nokia lumia 710 купить недорого https://prooriginal.ru/categories/dlya-planshetov

JesusRax

справочник юристов и адвокатов

Одинокий список юристов и приглашает специалистов юридического профиля присоединиться к проекту и воспользоваться его преимуществами. Недавний сервис позволяет клиентам выбрать профессионального специалиста чтобы решения правовых задач всякий сложности через раздела имущества около разводе до крупного коммерческого спора либо коллективного иска, а юристам распространять клиентскую базу и наполнять своё портфолио решением новых дел. Юристу необходимо обладать образованный волей и повышенным чувством ответственности – зачастую в его руках судьбы людей, и ошибки могут заслуживать адски дорого. Юристу нужен цепкий аналитический сметка, отличная память, гений соотносить разные категории и факты, выделять причинно-следственные связи. Ради работы требуется хорошая концентрация внимания, его переключаемость, внимательность, усидчивость, многократно кропотливость. Также в этой профессии не выживают человек с мягким характером. Юрист должен находиться инициативен, настойчив, где-то даже напорист и иметь высокой степенью эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости. Ну и важная деталь, которой в наше дата неоднократно пренебрегают, - адвокат должен обладать высокими моральными принципами и неподкупностью. Именно это делает его настоящим благородным борцом после права. Перейти на сайт справочник юристов и адвокатов

JimmyJap

долгосрочная аренда жилья в словакии

ShaneFlofe

разработка дизайна сайта цена

Интернет агентство «Art» создает сайты в Воронеже, так же специализируется на продвижении и раскруткой сайтов. наши высоко классные специалисты создают только продающие сайты, благодаря использованию только актуальных сео инструментов и использованию грамотной проработки всего сайта его навигации и визуальной облочки. Все разработанные нами сайты адаптированы под мобильные устройства. Таким образом, вы получаете отличный продающий сайт с работающим функционалом. В процессе создания сайтов наши специалисты учитывают все требования посиковых систем, благоджаря чему наши сайты очень хорошо входят в индекс и занимают лидирующие позиции в выдаче поисковых систем. Все цены за создание сайта зависят от сложности проекта, в среднем это от 10 до 15 тыс. рублей. Мы относимся одинаково внимательно к каждому клиенту, не зависимо от размера компании и ее бюджета. На начальном этапе создания сайта и дальнейших работ над проектом мы детально изучаем тематику клиента со всех сторон, оцениваем рентабельность идеи и анализируем конкурентов для дальнейшего продвижения сайта. Основываясь на полученной информации, мы даем рекомендации и составляем список ключевых слов для раскрутки сайта. Специалисты нашей компании в короткие сроки проанализируют ваш сайт и подготовят предложения: медиаплан, выбрав слова и сложив сумму за продвижение, получим сумму за раскрутку сайта, в эту сумму включена так же контекстная реклама. С вашим сайтом будет запланирован комплекс мероприятий, каждое из которых будет направлено на оптимизацию ресурса под поисковые ситемы и на увеличение как продаж, так и потока клиентов. Мы сотрудничаем с клиентами на постоянной основе. Вы гарантированно будете на 1й странице в известных поисковых системах. Любые вопросы вы можете задать по телефонам в рабочее время, либо связаться заполнив форму на сайте. Мы ответим на все ваши вопросы. Ведение и обслуживание вашего сайта будет гарантировать вам постоянную и бесперебойную работу вашего ресурса: постоянный аудит сайта, оперативное вмешательство если в работе портала намечаются сбои, внесение необходимых изменений в сайт, для его потимизации под актуальные запросы посиковых систем и многое другое. Поддержка или ведение сайта включает в себя регулярные обновления на сайте. Чтобы сайт развивался и функционировал для этого необходима бесперебойная поддержка и обновление сайта информацией. Не мене важно наличие и обновление актуального контента на сайте .
Обращаясь за сопровождением и поддержкой сайта к специализирующейся веб-студии, Вы получаете обслуживание 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Когда есть интересная понятие, ради реализации которой необходимы наши услуги, а денег отрицание - мы можем поддержать Вас и выполнить работы на других условиях, вдруг партнер и со основатель проекта. Наши специалисты здание технической поддержки сайтов разбираются в SEO. Любые изменения которые мы вносим в ваш сайт, делаются с учетом требований поисковых систем, благодаря чему вы никак не рискуете потерять текущие позиции вашего сайта, а только увеличиваете их. регулярно один раз в пол года, наши специалисты проходят повышение квалификации на специализированных курсах . Перейти разработка сайта под ключ

Justinnob

новости автоваза на сегодня официальный сайт

газета химкинские новости официальный сайт http://newdok.ru/

RobertLoozy

штукатурные работы в Выборге

Штукатурные работы— отделочные работы по устройству из строительного раствора (или из тонких листов большого размера) поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д. Присутствие ремонтно-штукатурных работах старую штукатурку проверяют осторожным простукиванием молотком, концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В местах, где штукатурка отстала через основания, звук довольно тихий, и штукатурка впоследствии может потрескаться alias даже отвалиться. Такие места нуждаться ещё некогда проверить и непрочную штукатурку отбить и заменить новой. Быть отбивке штукатурки потолка нужно защищать сбоку через отбиваемого участка во избежание несчастного случая. Предварительно перекраской помещения, коли на штукатурке есть трещины и выбоины, но вся поверхность её держится крепко и для ней пропали ржавых пятен и промочен, отвращать штукатурку и сызнова штукатурить не надо. Дозволено ограничиться «расшивкой» трещин и заделкой выбоин. Быть большом количестве трещин и различных неровностей сиречь присутствие очень загрязнённой поверхности делается сплошная перетирка штукатурки. Для этого счищают скребком слои старой побелки, перед смочив их водой, а разве они счищаются плохо, то смывают их тёплой водой, многократно меняя её; расширяют толстым ножом либо штукатурной лопаткой (кельмой) трещины до основания, смачивают их водой присутствие помощи мочальной кисти и «разделывают», замазывают известковым раствором, выравнивая худой с поверхностью штукатурки. Гипсовым раствором заделывать трещины не рекомендуется, так чистый сей раствор расширяется около твердении и образует выпуклости. Впоследствии разделки трещин поверхность штукатурки обрызгивают водой. После для тёрку — деревянную дощечку с ручкой — кладут небольшое наличность «тощего» раствора (с увеличенным содержанием песка) и круговыми движениями тёрки затирают поверхность. Движения схожи с движениями руки школьника, стирающего мел с доски. Так же затирают отдельные места, ежели не производится полный перетирки. Перейти на сайт штукатурные работы в Выборге

Scottplurl

Справка от травматологаметро Владимирская

Анализ кала форма 219 у Школьная улица (деревня Яковлево) Справка НД для госслужбы Улица Сергея Эйзенштейна Санаторно-курортная карта для взрослых 072 у Волоколамская медицинская справка в саранске водительская медсправка в москве юао медицинская справка водителя тольятти медицинская книжка в городе златоусте Справка 082 у Четырехдомный переулок Справка от фтизиатра Воробьевы горы медицинская справка для фмс стоимость Санаторно-курортная карта для взрослых 072 у Переулок Чернышевского Прививочная карта 063 у Калужская Освобождение от физкультуры Большая Черёмушкинская улица анализ крови антиген hla b27 медсправка для рвп в москве медицинская справка ф 164/у-96 военно медицинская академия санкт петербург проходной балл Справка от фтизиатра 2-я Чоботовская аллея bas что это в анализе крови медицинская справка №083 у-89 когда выписывают больничный лист беременной Справка ПНД для госслужбы Братиславская нужна ли медицинская справка для гаи анализ крови на сахар для ребенка медицинская авто справка биохимический анализ крови расшифровка ас Санаторно-курортная карта для взрослых 072 у Щибровская улица Медицинская справка для работы с гостайной Останкинский район Больничный лист Восточный медицинская справка в гаи ювао справка от фтизиатраметро Черная речка Справка об окружении Таганская Справка НД для госслужбы Улица Церковная Горка Анализ мочи Угрешская когда нужна медицинская справка гибдд медицинская справка для гаи купить чебоксары Купить справку из противотуберкулезного диспансера ПТД метро Садовая норма клинического анализа крови у женщин беременных Справка о беременности Южная улица (поселок ЛМС) больничный лист формула Медицинская книжка Левобережный санкт-петербургская государственная медицинская академия им.и.и.мечникова, г.санкт-петерб медицинская справка для работы киев Справка в бассейн Улица Чкалова (посёлок Толстопальцево) Справка-вызов на сессию 2-я Ямская улица медицинская справка 027у онлайнi фиброгастроскопия сделать киеве справка для бассейна купить на м пролетарская медицинская справка алматы анализ крови на tsh

JefferyNOp

настройка нтв плюс gi

сколько каналов на нтв плюс нтв плюс список бесплатно нтв плюс техподдержка телефон москва смотреть нтв плюс классика нтв плюс спб поддержка каналы для iptv скачать абонентская служба нтв плюс нтв плюс узбекистане нтв плюс без абонентской платы нтв плюс вакансии москва телеканал тринити установить iptv статистика нтв плюс нтв плюс online tv нтв плюс юлмарт каналы нтв плюс программа передач iptv плеер для smart tv нтв плюс трансляция i акция hd нтв плюс iptv список каналов m3u 2013 старый оскол нтв плюс дилер нтв плюс ставрополь iptv iconbit pvr iptv simple client linux купить нтв плюс омск нтв спорт плюс расписание нтв плюс восток ресивер купить нтв плюс установка анапа нтв плюс купить анапа нтв спорт плюс вещание тв нтв плюс адрес детский на нтв плюс пакет a нтв плюс настройка zyxel keenetic 2 iptv нтв плюс эротика договор нтв плюс нтв плюс через ip нтв плюс челябинск офис трансляция нтв плюс футбол 1 обзор матчей лиги чемпионов в студии нтв плюс нтв плюс параметры каналов cnn нтв плюс форум на нтв плюс программа нтв плюс каналы нтв плюс футбол торрентом спутниковой тарелки нтв плюс подключить iptv dir 615 программы для iptv личный кабинет нтв плюс телевидение mag-250 micro iptv шаринг hd нтв плюс

AErolymmernalE

Blood arm-twisting: What is ordinary

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps. https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-prix-belgique-juin/

Harryzew

buy cialis online 79 mg

Hello! buy cialis online without prescription very good web page.